Onderwerp: Bezoek-historie

Vloeistofdichte asfaltconstructie op betonnen kunstwerken : de nieuwe RTD 1009: 2016 en wat is er is gewijzigd
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, I. van Volsteren, P. Spencer ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); P. van Dijk ; Arcadis

 

Samenvatting

Het Rijks Technisch Document (RTD) 1009: 2016 is de nieuwste richtlijn voor asfaltverhardingen op zowel betonnen- als stalen dekken. In deze paper wordt nader ingaan op de wijzigingen in de nieuwe RTD 1009: 2016 ten opzichte van de RTD 1009: 2012 met betrekking tot asfaltverhardingen op betonnen kunstwerken. Vanwege de voortschrijdende inzichten en nieuwe technieken bleek een groeiende behoefte aan een aanpassing van de RTD 1009: 2012. Rijkswaterstaat (RWS) besloot daarom medio 2015 te starten met de aanpassing van de RTD1009: 2012. Door diverse vertegenwoordigers van zowel opdrachtgevers, producenten, leveranciers als opdrachtnemers is hieraan meegewerkt en is de gelegenheid geboden om commentaar aan te leveren op de conceptversie van de richtlijn. Door de opstellers zijn de aangeleverde commentaren waar mogelijk in het document verwerkt en is begin 2017 de nieuwe RTD1009: 2016 van toepassing is verklaard. Met de invoering van nieuwe en aangepaste toets methodes is het voor de opdrachtgevers mogelijk geworden om in toenemende mate functioneel gespecificeerde eisen te stellen, wat de keuze- en ontwerpmogelijkheden voor opdrachtnemers vergroot. In deze paper worden de wijzigingen t.o.v. de vorige versie van de RTD 1009: 2012 beschreven.

 

Annotatie

10 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2018

Naar boven