Onderwerp: Bezoek-historie

Rijkswaterstaats validatie van niet-standaard asfaltmengsels met de ‘blauwdruk’
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, I. van Vilsteren, R. Feld ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); J. Cheng ; Arcadis

 

Samenvatting

In Rijkswaterstaats werken mogen alleen voor de toepassing geschikte asfaltmengsels worden toegepast. Dit kunnen standaard asfaltmengsels uit de RAW 2015 zijn, maar de aannemer heeft ook de vrijheid om een niet-standaard asfaltmengsel aan te bieden. In dat geval moet de aannemer, voorafgaand aan het aanbieden in een RWS project, een validatietraject doorlopen om aan te tonen dat de eigenschappen en prestaties minimaal gelijkwaardig zijn aan die van het standaard mengsel waarvoor het te valideren mengsel een alternatief is. Het aanmelden voor zo’n validatietraject gaat via Loket Zakelijk van Rijkswaterstaat. Afhankelijk van de risico’s en onbekendheid met de niet-standaard oplossing, wordt vanuit Rijkswaterstaat een meer of minder uitgebreid validatietraject vastgesteld. Er zijn twee soorten validatietrajecten mogelijk: die van het Innovatie Test Centrum (ITC) en de blauwdruk. In overleg met de betreffende producent kan gaandeweg gemakkelijk van traject worden veranderd. Het ITC traject is voor onbekende innovatieve asfaltmengsels of als er hoge risico’s zijn. Bij enige bekendheid met een niet-standaard asfaltmengsel heeft Rijkswaterstaat een blauwdruk, waarin precies staat welk onderzoek gedaan moeten worden voor validatie. Het blauwdrukvalidatietraject is het snelst. Vooral wanneer de aannemer de gevraagde onderzoeken al gedeeltelijk of geheel heeft uitgevoerd. Voor dit traject heeft Rijkswaterstaat een proevenpakket op maat, afhankelijk van welke testresultaten de aannemer al op voorhand aanlevert. De aannemer kan dit proevenpakket in principe zelfstandig uitvoeren en bepaald daardoor zelf de snelheid waarmee het traject wordt doorlopen. Afhankelijk van de testresultaten verschaft Rijkswaterstaat een goedkeuringsbrief voor het niet-standaard asfaltmengsel. Het nieuwe asfaltmengsel wordt dan toegevoegd aan de lijst met gevalideerde niet-standaard asfaltmengsels. Mengsels die op deze lijst staan kunnen, net als RAW mengsels, worden aangeboden in RWS projecten.

 

Annotatie

12 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2018

Naar boven