Onderwerp: Bezoek-historie

NL-LAB: Analyse data 2012 – 2017 - Vergelijk lab- en praktijkmenging en -verdichting
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, I. van Vilsteren, P. Thé ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); D. van Vliet ; TNO; S. Erkens ; TU Delft

 

Samenvatting

In het NL-LAB programma, gestart in 2012, wordt een referentiekader voor asfaltverhardingen opgebouwd. Het referentiekader kan gebruikt worden om veranderingen in prestaties tijdig te signaleren, eisen aan te passen en innovaties sneller te beoordelen. In het lopende programma worden relaties gelegd tussen functionele eigenschappen in het lab en in de weg. Daarnaast worden deze prestaties in de tijd gekoppeld. In deze bijdrage worden de data, verkregen van 2012 tot 2017, voor lab- en praktijkmenging en –verdichting met elkaar vergeleken. Dit enerzijds op basis van regelgeving (Europese norm en RAW 2015), anderzijds door middel van statistische analyse. In totaal zijn er nu 5 werken uitgevoerd met AC base en gemonitord en staat werk 6 in de planning. Medio 2019 zal er een NL-LAB workshop worden georganiseerd. Bij deze workshop zal er ruimte zijn om te discussiëren tussen opdrachtgevers, onderzoekers en adviseurs en betrokken aannemers over hun ervaring met NL-LAB en het toekomst van dit programma, mede op grond van de resultaten van de statistische analyse.

 

Annotatie

11 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2018

Naar boven