Onderwerp: Bezoek-historie

Hoe Rijkswaterstaat omgaat met niet-standaard technieken
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, I. van Vilsteren, P. Thé ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)

 

Samenvatting

 

Om in te spelen op de vragen van opdrachtgevers worden door de marktpartijen diverse nieuwe technieken en nieuwe machines ontwikkeld. Te denken valt aan nieuwe productie- en verwerkingstechnieken voor asfalt. Het aandeel hergebruikt asfalt kan bij productie worden verhoogd en de aanleg kan daarmee bijvoorbeeld sneller en met minder hinder. Ook kan de kwaliteit beter worden gevolgd met de gegevens vanuit sensoren. Enkele technieken zijn reeds onderzocht in het ASPARi-project. Om deze innovatieve productie- en verwerkingstechnieken te valideren, oftewel aantonen dat de deze geschikt zijn voor de toepassing, is het Innovatie Test Centrum beschikbaar. Deze paper zal nader ingaan op de werkwijze van valideren binnen Rijkswaterstaat en benoemt enkele technieken die reeds zijn gevalideerd en welke momenteel nog in ontwikkeling zijn.

 

Annotatie

13 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2018

Naar boven