Onderwerp: Bezoek-historie

Kennisuitwisseling met China over ZOAB en asfaltonderhoud
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, I. van Vilsteren ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); D. van der Burg ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

 

In september 2017 ging een delegatie bestaande uit RWS medewerkers en marktpartijen naar China om kennis uit te wisselen op het gebied van ZOAB en asfaltonderhoud. Een zeer terechte vraag die na terugkomst werd gesteld: is er nog nieuwe kennis verkregen vanuit dit bezoek? Het goede nieuws is: JA. In deze paper wordt meer verteld over de doelen van het bezoek en de inzichten die hieruit zijn verkregen.

In 2016 is het Memorandum of Understanding (MoU) tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, thans Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Chinese Ministery of Transport (MOT) verlengd. De volgende zeven onderwerpen zijn tussen IenM en MoT overeengekomen voor gezamenlijke verkenning en uitwerking;

  1. Ontwikkelen beleid, wet- en regelgeving; LNG
  2. Toezicht en handhaving regelgeving transportstromen; Transport of dangerous goods
  3. Verkeersmanagemen; Trafficmanagement, Lock planning, Following dangerous goods
  4. Aanleg, beheer en onderhoud infrastructuur en netwerken; Bridge maintenance technology, porous asphalt 

Onze delegatie was in Beijing en Nanjing op uitnodiging van het Research Institute of Highway Ministry of Transport (RIOH), onderdeel van het Ministry of Transport, om kennis te delen over (voornamelijk) ZOAB en asfaltonderhoud. Het is een unieke kans om via MOU kennis uit te wisselen op het gebied van ZOAB en over onderhouds-methoden, want de Chinezen publiceren over het algemeen weinig over innovaties op asfaltgebied. Naast enkellaags ZOAB hebben de Chinezen ook ervaring opgedaan met tweelaags ZOAB en met preventief onderhoud met verjongingsmiddelen (LVOv). Daarnaast zijn de Chinezen verder gegaan met de doorontwikkeling van Rollpave op het punt waar de Nederlandse activiteiten zijn gestopt, als snelle onderhoudstechniek op stalen brugdekken. Mogelijk valt er in China wat te leren op het gebied van ZOAB en asfaltonderhoud

 

Annotatie

13 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2018

Naar boven