Onderwerp: Bezoek-historie

Levensduurverlengend onderhoud met verjongingsmiddelen (LVOv) ; toelichting op de weg naar implementatie
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, I. van Vilsteren, P. Thé, P. Paffen, F. Bouman ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); R. van der Aa ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (RWS, PPO); W. van Aalst, P.P. Schackmann ; TNO

 

Samenvatting

 

In 2008 is vanuit het Corporate Innovatie Programma een marktconsultatie gehouden met de vraag of er marktpartijen waren die een idee hadden om de levensduur van ZOAB door middel van preventief onderhoud met verjongingsmiddelen met een aantal jaren te verlengen. Hierop werden positieve reacties ontvangen van drie producenten van verjongingsmiddelen. Na twee tot vier jaar te zijn getest op de levensduureffecten, waren de resultaten met de drie middelen hoopgevend. In 2015 heeft het innovatieproject vanuit Infraquest (IQ), het samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat (RWS), TNO en de TU Delft, het advies gegeven aan RWS om de toepassing van LVO-verjongingsmiddelen (LVOv) beheerst te implementeren. Implementatie is gericht op het verlengen van de levensduur van open deklagen op rechterrijstroken met drie jaar. In deze paper wordt ingegaan op de behaalde resultaten van de LVOv proefvakken en hoe LVOv als preventieve onderhoudsmaatregel kan worden geïmplementeerd in de huidige onderhoudsstrategie. Er zal worden ingegaan op de verschillende aspecten die daarbij meespelen, waaronder ook verkeersveiligheid en uitvoeringsveiligheid een grote rol spelen. Gelijkertijd spelen ook organisatorische aspecten binnen Rijkswaterstaat een grote rol, ten behoeve van het toekomstige beheer van de Rijksweg na een behandeling met een verjongingsmiddel. In onderhavige paper zullen we ingegaan op de stappen die we de komende tijd zullen nemen om de laatste hindernis, de opleveringsstroefheid, te overwinnen

 

 

Annotatie

13 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2018

Naar boven