Onderwerp: Bezoek-historie

Hoogwaardig hergebruik van ZOAB met polymeerbitumen
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, I. van Vilsteren ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); D. van Vliet ; TNO; G. van Bochhove, K. Jol ; Heijmans Wegen

 

Samenvatting

Met de toename van het gebruik van polymeerbitumen (PmB) in nieuw asfalt, neemt in de loop der tijd ook de stroom oud asfalt met PmB toe. Deze stroom oud asfalt met PmB wordt meestal gezien als een toelaatbare “vervuiling” van de totale stroom oud asfalt, welke op de gebruikelijke manier wordt hergebruikt in nieuwe asfaltmengsels. Doordat de toepassingen van nieuw asfalt met PmB’s steeds grootschaliger worden, ontstaat ook de mogelijkheid om bij vervanging van dit materiaal het asfaltgranulaat gericht in te nemen en gescheiden op te slaan. Daarmee komt de mogelijkheid in beeld om dit materiaal weer op een hoger functieniveau in te zetten bij de productie van asfalt met PmB. De meerwaarde van het oude met PmB gemodificeerd asfalt komt dan tot z’n recht in het nieuwe met PmB gemodificeerd asfalt, zodat een hoogwaardiger hergebruik wordt bewerkstelligd. Hierbij ontstaat wel een aantal technologische uitdagingen: Is verouderd PmB te verjongen naar het functieniveau van een nieuwe PmB? Mengt het goed in het recyclingproces met het nieuwe bindmiddel? Heeft dit nog invloed op de manier van mengen en mengtijd? Zijn verouderde PmB’s van een andere herkomst en polymeerfamilie mengbaar met een nieuwe PmB? Mengt het oude wel met het nieuwe PmB of ontstaat er een 2-fasen structuur? Vragen die niet alleen technologen in Nederland, maar ook wereldwijd bezig houden. Veel stappen zijn hier in de praktijk echter nog niet mee gezet; hoogstens worden deze vragen gebruikt in contraproductieve zin: om het gebruik van polymeerbitumen in nieuw asfalt af te remmen en af te raden. Heijmans heeft samen met Rijkswaterstaat en TNO deze uitdaging opgepakt. In een ITC (Innovatie Testcentrum van RWS) project is gewerkt aan het hergebruik van freesmateriaal van een oude toplaag 2L-ZOAB 8 in een nieuwe toplaag 2L-ZOAB 8. Relevante bitumen- en asfalteigenschappen zijn hierbij zowel technisch als functioneel intensief onderzocht. Het resultaat gaf aanleiding om ook op praktijkschaal serieuze stappen te zetten. In deze paper wordt van dit werk verslag gedaan.

 

Annotatie

14 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2018

Naar boven