Onderwerp: Bezoek-historie

Waterdoorlatende Markering op het hoofdwegen netwerk van Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, H. van der Aa, A. Kleis ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); G. van Veen ; Arcadis

 

Samenvatting

Op het hoofdwegennet is (D)ZOAB het standaard deklaagmengsel en worden dichte thermoplastische markeringen toegepast. Er is gebleken dat deze markeringen vorstgevoelig kunnen zijn in gevallen waar zich water ophoopt onder de markering. Door vorst/dooi cycli kan de markering omhoog worden gedrukt, waardoor onthechting optreedt. Als gevolg hiervan kan ook vorstschade ontstaan aan het onderliggende ZOAB in de vorm van gaten. In het buitenland worden op ZOAB vaak waterdoorlatende markeringen (zgn. type II) toegepast. Deze worden in geringe mate soms ook in Nederland toegepast. In China worden waterdoorlatende markeringen wel standaard toegepast op ZOAB en wel om de volgende redenen:

- de waterdoorlatende markering is tijdens regen stroef, er blijft geen water op staan

- door het zelfreinigende effect van verkeer hoopt zich geen vuil op onder de markering

- er wordt minder materiaal gebruikt, dus zijn waterdoorlatende markeringen in China in ieder geval goedkoper. Of dit ook opgaat voor de Nederlandse situatie is nog niet helder.

Om te onderzoeken of waterdoorlatende markeringen als standaard markering in Nederland op ZOAB kunnen worden toegepast is een studie uitgevoerd om de voor- en nadelen in kaart te brengen. In deze paper worden de bevindingen van deze studie samengevat.

 

Annotatie

11 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2016

Naar boven