Onderwerp: Bezoek-historie

Verouderingsonderzoek in de praktijk : case studie met Surinaams bitumen
Publicatiedatum:01-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); S. Mohan ; Dura Vermeer Infrastructuur; E. Hagos ; KWS Infra

 

Samenvatting

 

In Suriname wordt in alle asfaltmengsels slechts één type bitumen toegepast voor de wegenbouw. Dit type bitumen, een penentratiebitumen 60/70, wordt geproduceerd door de Surinaamse raffinaderij Staatsolie. De crude is altijd van dezelfde oorsprong. Op grond van het tropische klimaat in Suriname werd aangenomen dat veroudering van bitumen vaak de oorzaak is van vroegtijdige schade zoals vermoeiing, craquelé, scheuren, rafeling en gaten.Om inzicht te verkrijgen in hoeverre het verouderingsgedrag van het bitumen een verklaring geeft het vroegtijdige schade, is onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mate van veroudering van het toegepaste bitumen. Hiertoe is bitumen teruggewonnen uit drie asfaltmengsels afkomstig van wegvakken, die moeten worden vervangen wegens vroegtijdige schade. De mate van veroudering is gekarakteriseerd door middel van empirische proeven, reologische karakterisering, FTIR analyse en GPC metingen. Tevens is een poging gedaan om de waargenomen mate van praktijk veroudering na te bootsen d.m.v. kunstmatige veroudering met de RCAT methode. In deze paper wordt verslag gedaan van het onderzoek naar praktijk verouderd en op het lab kunstmatig verouderd bitumen en de gevonden onderlinge verschillen.

 

 

Annotatie

12 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2016

Naar boven