Onderwerp: Bezoek-historie

Validatie niet-standaard asfaltmengsels
Publicatiedatum:01-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, R. Hofman, P. The ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); P. Nijsten ; Arcadis

 

Samenvatting

In Rijkswaterstaat (RWS) werken mogen alleen gevalideerde asfaltmengsels worden toegepast. Dit kunnen mengsels zijn die in de RAW 2015 zijn beschreven of in de Componentspecificatie Bovenbouw van RWS. Indien een aannemer een innovatief niet-standaard mengsel wil toepassen in een RWS werk, zal alvorens dit mengsel wordt aangeboden, eerst de geschiktheid van dit mengsel moeten worden aangetoond d.m.v. het succesvol doorlopen van een validatietraject.

‘Wanneer een innovatief mengsel wordt aangeboden als alternatief voor een standaard mengsel, moeten de eigenschappen en het presteren ervan minimaal gelijkwaardig zijn aan die van het standaard mengsel’.

Recentelijk heeft RWS, de afdeling Wegen & Geotechniek onderdeel van Grote Projecten en Onderhoud (GPO), een procedure ontwikkeld die een transparante doorkijk geeft van intake tot vrijgave van een niet-standaard mengsel. Voor de meest gangbare mengsels zijn blauwdrukken ontwikkeld, zodat de aannemer inzicht heeft wat hij moet aantonen. In deze paper wordt de procedure van het onlangs ontwikkelde validatieproces verder verduidelijkt.

 

Annotatie

5 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2016

Naar boven