Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwe opruwmethode voor ZOAB-wegdekken
Publicatiedatum:01-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, T. Bennis ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); R. van Vliet ; Blastrac

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat past ZOAB al sinds 1987 toe als deklaag op autosnelwegen. Het einde van de levensduur wordt voornamelijk bepaald door teveel steenverlies, rafeling genaamd. Soms komt het echter voor dat ZOAB moet worden vervangen, omdat het niet meer aan de stroefheidseisen voldoet. Als er dan nog geen ernstige rafeling is opgetreden is het zonde om het ZOAB te vervangen. Er zijn verschillende methoden om de stroefheid te verbeteren, zodat het ZOAB nog jaren naar tevredenheid kan functioneren. Zo zijn er goede ervaringen opgedaan met het zgn. planeren. Met dicht asfaltbeton is ook goede ervaring opgedaan met kogelstralen, maar dit was tot nu toe niet succesvol op ZOAB, o.a. door het hoge percentage holle ruimte van ZOAB. De firma Blastrac heeft nu een kogelstraalmachine ontwikkeld, waarmee ook ZOAB is op te ruwen. Met kogelstralen worden kleine stalen kogels met grote kracht op het oppervlak geschoten, waardoor er extra textuur wordt aangebracht in het grove aggregaat aan het oppervlak, waardoor op elk individueel steentje de stroefheid wordt verhoogd. De kogeltjes worden met het materiaal dat weggestraald is weer opgezogen. Deze kogeltjes worden met een magneet teruggewonnen voor hergebruik.

 

Annotatie

9 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2014

Naar boven