Onderwerp: Bezoek-historie

Afpelonderzoek - bepaling homogeniteit bindmiddel : ITC validatietraject Greenway LE
Publicatiedatum:01-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); G. van Bochove, M-M. Willemsen ; Heijmans Integrale Projecten; D. van Vliet ; TNO

 

Samenvatting

 

In het kader van het ITC validatietraject voor Greenway LE, het Lage temperatuur Asfalt van Heijmans, is onderzoek verricht naar de bindmiddelkwaliteit en menging van oud en nieuw bitumen in Greenway LE in vergelijking met hete AC Base met dezelfde mengselsamenstelling. Dit in verband met het hergebruik van asfaltgranulaat bij een lagere productietemperatuur en het eventueel niet volledig functioneel worden van het bitumen uit het oude asfalt, de zogenaamde "black rock" theorie. Uit GPC analyses (Gel Permeatie Chromatografie) welke door TNO Delft zijn uitgevoerd is inzicht verkregen in de samenstelling van het bitumen in de verschillende monsters en daarmee in eventuele variatie over de dikte van de bitumenfilm. Het onderzoek is uitgevoerd op 4 verschillende asfaltseries:

Serie 1 betreft asfaltgranulaat bemonsterd uit het depot bij de asfaltcentrale;

Serie 2 betreft asfaltgranulaat waaraan in de paralleltrommel van de centrale het "zachte bindmiddel" is toegevoegd als voorbewerkingsstap van het Greenway LE proces;

Serie 3 betreft het eindproduct Greenway LE;

Serie 4 betreft het eindproduct van het conventionele hete productieproces van AC Base 60% PR bij normale (hoge) productietemperatuur.

In het GPC onderzoek zijn onder andere de molecuulmassaverdeling en -waarden geanalyseerd. Het aandeel groter dan 4500 Dalton is hierbij gehanteerd als indicator voor het aandeel grotere moleculen; het aandeel kleiner dan 500 Dalton is gehanteerd als indicator voor het aantal kleinere moleculen. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de toevoeging van zacht bindmiddel tijdens de productie van Greenway LE een positief effect heeft op de homogeniteit van het bindmiddel. Er lijkt zelfs een voordeel op te treden ten opzichte van conventioneel, heet geproduceerde AC Base. Bij Greenway LE is er geen verschil in bitumeneigenschappen geconstateerd over de dikte van de bindmiddelhuid terwijl dat bij heet geproduceerde AC Base wel het geval is.

 

Annotatie

13 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2014

Naar boven