Onderwerp: Bezoek-historie

Aanzet tot functioneel specificeren van vulstof
Publicatiedatum:01-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); S. Mohan ; KWS Infra

 

Samenvatting

Er zijn in Nederland vele soorten vulstoffen op de markt, die geschikt zijn voor diverse asfaltmengsels. Vulstof is vanwege het hoge specifieke oppervlak een belangrijk onderdeel van asfalt en kan verschillende functies vervullen afhankelijk van het mengseltype. In asfaltbetonmengsels is de mortel (bitumen+vulstof) als het bindmiddel te beschouwen. Het continu gegradeerde mineraal aggregaat wordt gebonden door de mortel. Door de kwaliteit van de vulstof en het bitumen en de verhouding ervan kan het gedrag van de mortel worden beïnvloed. In steenskeletmengsels, zoals ZOAB en SMA is de mastiek (zand + vulstof + bitumen) als bindmiddel te beschouwen en bepalend voor de duurzaamheid. Mastiek lijmt het korrelskelet aan elkaar. Afhankelijk van de eigenschappen van de drie bestandsdelen en de verhouding kan de kwaliteit en het gedrag van de mastiek variëren. Als de functie van vulstof beter wordt begrepen, kunnen asfaltmengsels worden geoptimaliseerd door vulstoffen toe te passen met de juiste functionele eigenschappen. In het verleden is er al kennis vergaard door veel empirische proeven uit te voeren op vulstoffen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in verbeterde vulstoffen. Nu zijn er meer geavanceerde proeven uit te voeren met behulp van het DSR apparaat waarmee de invloed van vulstoffen op het gedrag van mortel en mastiek kan worden onderzocht. In deze paper wordt ingegaan op een verkennend onderzoek naar de invloed van verschillende soorten vulstof op het verstijvend effect van mortels.

 

Annotatie

13 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2014

Naar boven