Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar levensduurverlengend onderhoud van (TL)ZOAB(+)
Publicatiedatum:01-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, P. The ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

<p> </p> <p align="LEFT">RWS is constant op zoek naar sneller toepasbare en kosteneffectievere onderhoudsmaatregelen, waarmee de levensduur van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) met zo weinig mogelijk verkeershinder is te verlengen. Einde levensduur van ZOAB wordt bepaald door overmatig steenverlies uit het oppervlak, rafeling genoemd. Rafeling ontstaat door een complex van factoren, maar treedt voornamelijk op nadat het bitumen sterk is verouderd. Omdat het bitumen brosser is geworden ontstaan onder invloed van verkeer scheuren in de hechtbruggen en degenereert de mastiek, wat uiteindelijk zal leiden tot steenverlies. Om de levensduur van ZOAB te verlengen, zal dus het verouderde bitumen moeten worden verjongd, de ontstane scheuren worden geheeld en de hechtbruggen worden versterkt. RWS heeft de markt uitgedaagd om levensduurverlengende onderhoudsmaatregelen te ontwikkelen voor ZOAB. Dat heeft drie potentiële producten opgeleverd:</p> <p> </p> <p align="LEFT">- Pentack, producent ESHA, verwerker ESHA</p> <p> </p> <p align="LEFT"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">- Modiseal</span><span style="font-family: ArialMT; font-size: small;"><span style="font-family: ArialMT; font-size: small;">&reg; </span></span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">ZX, producent Latexfalt, verwerker BAM</span></p> <p align="LEFT"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">- Modimuls</span><span style="font-family: ArialMT; font-size: small;"><span style="font-family: ArialMT; font-size: small;">&reg; </span></span><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT;">ZV, producent Latexfalt, verwerker Heijmans</span></p> <p align="LEFT">Of deze producten ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de levensduurverlenging van ZOAB wordt momenteel door Infraquest (een samenwerkingsverband tussen RWS, TUD en TNO) onderzocht. Om de aangeboden producten te valideren zijn proefvakken aangelegd en wordt uitgebreid onderzoek uitgevoerd op proefstukken verkregen uit deze proefvakken. Tevens is een Life Cycle Analyse (LCA) en Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd om te onderzoeken of de onderzochte levensduurverlengende onderhoudsmaatregelen wel kosteneffectief zijn. In deze paper zal een overzicht worden gegeven over de aanpak van het validatieonderzoek.</p> <p> </p>

 

Annotatie

9 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2012

Naar boven