Onderwerp: Bezoek-historie

Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels
Publicatiedatum:01-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

Vanaf begin 2004 hanteert Rijkswaterstaat (RWS) contracten, waarin functionele eisen zijn opgenomen, met langere garantieperioden dan de voorheen gehanteerde RAW contracten. Dit houdt in dat RWS geen bouwstoffen, asfaltmengsels of constructies meer voorschrijft, maar alleen de functionele eisen waaraan de weg moet voldoen. Indien een aannemer dan in een werk een asfaltmengsel aanbiedt conform de RAW, is hiermee de geschiktheid aangetoond, want dit is een bewezen asfaltmengsel. Maar RWS biedt de aannemer ook de mogelijkheid om met een alternatief voor de standaard oplossing te komen. Een voorwaarde hierbij is dat de aannemer dan zelf moet aantonen, dat het aangeboden alternatief minstens net zo goed presteert als de standaard oplossing. Weliswaar geeft de aannemer dezelfde garantie op de alternatieve oplossing als op de standaard oplossing, maar RWS wil wel van te voren enige zekerheid hebben over het presteren van het aangeboden alternatief. Het mag niet zo zijn, dat een aannemer in de garantieperiode telkens onderhoud moet plegen, om aan de functionele eisen te kunnen blijven voldoen. Dit zou de veiligheid, de mobiliteit en de duurzaamheid niet ten goede komen. Bovendien vraagt RWS voor een oplossing, die hetzelfde presteert als de standaard oplossing, dat wil zeggen dat de gewenste levensduur (is niet hetzelfde als de garantieperiode) van de alternatieve oplossing minstens net zo lang moet zijn als die van de standaard Om RWS het vertrouwen te geven dat het alternatieve asfaltmengsel gedurende de gewenste levensduur minstens net zo goed presteert als het standaard asfaltmengsel, moet de aannemer de geschiktheid van het alternatieve mengsel van te voren aantonen. Dit kan d.m.v. resultaten van laboratorium- en praktijkonderzoek op de te gebruiken bouwstoffen en asfaltmengsels. Hoe RWS hiermee omgaat, wordt in deze paper behandeld.

 

Annotatie

11 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2012

Naar boven