Onderwerp: Bezoek-historie

Over de mogelijkheden van het verwerken van asfalt onder winterse omstandigheden
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, J. Jager ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); G. Westra ; KOAC.NPC

 

Samenvatting

 

In de winters van 2008/2009 en 2009/2010 is meer vorstschade aan deklagen opgetreden dan normaal. Een van de schadebeelden was overmatig steenverlies (rafeling) van ZOAB. Wegdekken met ZOAB konden in de vorstperiode niet definitief worden gerepareerd. Soms werd eerst tijdelijk gerepareerd en op een later tijdstip, wanneer de weersomstandigheden gunstiger waren, definitief gerepareerd. In sommige gevallen is de overmatig gerafelde ZOAB deklaag weggefreesd en moest het verkeer er met een snelheidsbeperking rijden, tot de weersomstandigheden zodanig waren dat er kon worden geasfalteerd. De leidde tot ontevreden weggebruikers en verkeershinder. Om hier een oplossing voor te zoeken is de vraag opgeworpen of het mogelijk is om verantwoord en duurzaam een ZOAB deklaag (of gelijkwaardig) aan te brengen bij lage temperaturen met behoud van kwaliteit. In het kader van deze probleemstelling heeft RWS-DVS een 'quick scan' laten uitvoeren naar de te verwachten kansen en mogelijkheden, randvoorwaarden, praktische mogelijkheden en bijzondere aandachtspunten, bij het verwerken van asfalt onder winterse omstandigheden. Er is ook gekeken naar de kennis hierover in het buitenland. In deze bijdrage wordt een samenvatting van deze quick scan [1] gegeven en worden overige ideeën bediscussieerd.

 

 

 

 

Annotatie

12 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2010

Naar boven