Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB ook geen probleem meer
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); P. van Dijk ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH); F. Geijsendorpher ; BAM wegen

 

Samenvatting

 

Tweelaags ZOAB wordt sinds 2005 door RWS toegepast op locaties waar het kosteneffectief is. De geluidsreducerende eigenschappen zijn uitstekend, maar er waren problemen met het halen van de eisen voor de aanvangsstroefheid en –remvertraging. Omdat meestal niet aan de eisen hiervoor werd voldaan, moest in de eerste weken na openstelling een snelheidslimiet worden ingesteld wat nadelig was voor de mobiliteit. In dit project is d.m.v. proefvakonderzoek getracht om hiervoor een oplossing te zoeken. Op de A15 nabij Barendrecht zijn 11 proefvakken aangelegd om te onderzoeken of de aanvangsstroefheid en –remvertraging is te verbeteren d.m.v. afstrooitechnieken en d.m.v. bitumenfilm verwijdertechnieken. Voor openstelling voor verkeer zijn stroefheidsmetingen en remproeven uitgevoerd. Deze metingen zijn herhaald na 1 dag, 1 week, 2, 4 en 6 weken. Om te onderzoeken of de toegepaste technieken effect hebben op de duurzaamheid, waterdoorlatendheid en geluidsreductie zijn RSAT- (Rotating Surface Abrasion Test), Becker en SPB/CPX-metingen uitgevoerd. Gebleken is dat met de verbetertechnieken de aanvangsgsstroefheid zodanig kan worden verbeterd, dat aan de eisen wordt voldaan zonder concessies te doen aan de geluidsreductie, waterdoorlatendheid en duurzaamheid. Hierdoor behoren snelheidsbeperkingen direct na aanleg tot het verleden. In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek.

 

 

 

 

Annotatie

10 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2010

Naar boven