Onderwerp: Bezoek-historie

Havenmond Hoek van Holland : stabiliteit kop splitsingsdam : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-11-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

31 p.
bijl., ill.
Met los bijvoegsel als bijlage
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden
(WL-rapport ; M1105 deel III)

Naar boven