Onderwerp: Bezoek-historie

Het belang van hechtlagen in tweelaags asfalt constructies op orthotrope stalen brugdekken
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); P. van Dijk ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH); M. Huurman ; TU-Delft; J. Molenaar ; Intron

 

Samenvatting

 

Onderzoek aan de TU Delft heeft aangegeven dat hechtlagen/membranen een zeer belangrijke constructieve rol vervullen in asfaltconstucties op orthotrope stalen brugdekken. Het gedrag van membranen blijkt bij enkellaagsconstructies zeer bepalend te zijn voor de rek- en spanningssituatie in de deklaag. Op basis van deze voorkennis is een theoretisch onderzoek uitgevoerd naar het belang van membranen in tweelaagsasfaltconstructies op stalen brugdekken. Het gaat dan om ZOAB op gietasfalt op een stalen brugdek. Uit het theoretisch onderzoek is gebleken dat membranen ook bij tweelaagsconstructies van doorslaggevend belang zijn. Tevens heeft het onderzoek geleid tot het inzicht dat in een deklaagconstructie op orthotrope stalen brugdekken geen lastspreiding optreedt, maar lastconcentratie. Op basis van het onderzoek is besloten om bij de reconstructie van de deklagen op de Van Brienenoordbrug een membraan aan te brengen tussen ZOAB en gietasfalt. Het gietasfalt is bij de reconstructie niet vervangen en was al door een hechtlaag met het stalen dek verbonden. De reconstructie van de Van Brienenoordbrug heeft onbedoeld geleid tot validatie van het theoretisch onderzoek. Het aangebrachte ZOAB gedraagt zich op enkele rijstroken veel slechter dan verwacht. Op verschillende plekken ontstaan gaten als gevolg van een zeer agressieve vorm van rafeling. Inspectie van de schadeplekken heeft aangetoond dat op de plekken waar deze schade is waargenomen geen hechting tussen ZOAB en gietasfalt aanwezig is. Tussen het membraan en het gietasfalt is vocht aangetroffen. De bijdrage vormt een mooi voorbeeld van de synergie die kan bestaan tussen theorie en praktijk. Tevens zijn de opgedane inzichten van grote waarde voor toekomstig ontwerp van asfaltconstructies op orthotrope stalen brugdekken. De auteurs willen met hun bijdrage aanzetten tot een beter begrip en hiermee een bijdrage leveren aan de levensduurverlenging van asfaltconstructies op orthotrope stalen brugdeken.

 

 

 

Annotatie

[9] p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2008

Naar boven