Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvangsstroefheid ZOAB+? : geen probleem!
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); M-M. Willemsen ; Breijn; W. Nijssen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB); Cyrus Gharabaghy ; Cyrus Infra Engineering

 

Samenvatting

 

 

 

Sinds 2007 wordt in het modelcontract ‘Variabel onderhoud asfaltverhardingen’ duurzaam zeer open asfalt, het zogenaamde ZOAB+, als hét deklaag mengsel voor het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat (RWS) voorgeschreven. Uit analyse van de gegevens van de aanvangsstroefheid van ZOAB+ blijkt dat het halen van de eisen van de aanvangsstroefheid meestal geen problemen oplevert, maar dat de aanvangsremvertraging niet altijd aan de eis voldoet. Ten behoeve van de veiligheid stelt RWS bij te lage remvertraging een snelheidsbeperking in. Tot nu toe heeft de aannemerij weinig ondernomen om de problemen met aanvangsremvertraging op te lossen, mede omdat er op het niet voldoen geringe sancties stonden.
Omdat het aan de weggebruiker niet is uit te leggen dat er na fileleed gedurende de aanleg ook nog enkele weken een snelheidsbeperking voor het nieuwe asfalt geldt, heeft RWS als publieksgerichte opdrachtgever het initiatief genomen om te onderzoeken hoe de aanvangsstroefheid en –remvertraging duurzaam is te verbeteren. In deze paper wordt weergegeven hoe dit duurzaam te realiseren is met een innovatieve afstrooitechniek

 

 

 

Annotatie

14 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2008

Naar boven