Onderwerp: Bezoek-historie

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.L.M. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS); J.M. Hartjes ; Breijn

 

Samenvatting

Sinds 1998 wordt de RSAT proef ingezet om de weerstand van asfaltmengsels tegen rafeling en vervorming ten gevolge van een wringende kracht te bepalen. Sinds die tijd is een groot aantal asfaltmengsels beproefd. Op basis van alle proefresultaten is een analyse uitgevoerd van de gevonden waarden voor steenverlies en vervorming. Aan de hand van een statistische analyse kunnen eisen worden gesteld aan asfaltmengsels. Deze eisen kunnen uiteindelijk in een bestek worden opgenomen om de opdrachtgever een garantie te geven dat een hoogwaardig asfaltmengsel wordt toegepast. Ook kunnen RSAT resultaten worden gebruikt om de geschiktheid aan te tonen van alternatieve of innovatieve mengsels voor prestatiecontracten. Op deze wijze krijgt de opdrachtgever inzicht of de aangeboden mengsels minimaal eenzelfde rafelingsweerstand hebben als de standaard oplossingen.

 

Annotatie

15 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2008

Naar boven