Onderwerp: Bezoek-historie

2D data-assimilatie Bathymetry Assessment System
Publicatiedatum:04-12-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.J. Calkoen, P. Groenewoud ; Advisory and Research Group on Geo Observation Systems and Services (ARGOSS)

 

Annotatie

44 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Projectnr.: A83
Definitieve versie
Versie 1.0

Naar boven