Onderwerp: Bezoek-historie

Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. van Vliet, J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

Sinds 1 maart 2008 zijn de CEN normen voor asfalt in Nederland van kracht. Uit de Europese normen voor asfaltmengsels heeft Nederland een keuze gemaakt. Deze zijn weergegeven in de actualisering november 2007 van hoofdstuk 31.2 van de Standaard RAW Bepalingen 2005. Vanaf begin 2004 hanteert Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van werken innovatieve contracten met garantieperiodes of langere perioden van onderhoud.. In deze contracten worden functionele eisen gesteld aan het presteren van asfalt, in feite de wegverharding. Aannemers kunnen om hier aan te voldoen zelf keuzes maken en asfaltmengsels aanbieden conform de RAW, maar ook alternatieve mengsels. Indien aannemers een RAW mengsel aanbieden hoeven zij hiervan niet de geschiktheid aan te tonen, want de in de RAW beschreven ZOAB- en SMA- recepten hebben zich al in de praktijk bewezen, terwijl voor asfaltbeton in de RAW rechtstreeks wordt vastgelegd hoe het materiaal zich moet gedragen. Om RWS het vertrouwen te geven dat alternatieve asfaltmengsels gedurende de gewenste levensduur goed presteren, moeten aannemers zelf de geschiktheid van hun aanbieding aantonen. Hoe RWS hier mee omgaat, wordt in deze paper behandeld.

 

Annotatie

12 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2008

Naar boven