Onderwerp: Bezoek-historie

Weg met rafeling
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.L.M. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); W. Nijssen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB)

 

Samenvatting

De gemiddelde levensduur van ZOAB bedraagt momenteel 11,8 jaar voor de rechter rijstrook en 16 jaar voor de linker rijstrook. Soms gaat ZOAB beduidend korter mee. Het schadebeeld dat einde levensduur van ZOAB bepaald is hoofdzakelijk rafeling. Onlangs heeft Rijkswaterstaat op ZOAB, aangelegd op de A76, onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de aldaar vroegtijdig opgetreden rafeling. Bij dit onderzoek is aandacht besteed aan het vooronderzoek, de molenregistraties, de kwaliteit van de bouwstoffen, de eindcontrole en is de toegepaste mengselsamenstelling nader onderzocht, waarbij specifiek naar het afdruipgedrag is gekeken. De mate van rafeling is onder verkeer met de laser van de ARAN vastgesteld. Tevens zijn restlevensduren op basis van lasermetingen vastgesteld. Aan de hand van de bevindingen wordt in deze paper ingegaan op mogelijke oorzaken van de vroegtijdig opgetreden rafeling en worden aanbevelingen gedaan om vroegtijdige rafeling in ZOAB te voorkomen.

 

Annotatie

12 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2006

Naar boven