Onderwerp: Bezoek-historie

Japanse ervaringen met ZOAB
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.L.M. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); M. van de Ven ; TU-Delft

 

Samenvatting

Japan en Nederland zijn de enige landen ter wereld waar ZOAB al meer dan 15 jaar op grote schaal op het hoofdwegennet wordt toegepast. Japan is in 1989 gestart met ZOAB en momenteel is 50% van de National Inter-Urban Expressways voorzien van ZOAB. In Nederland wordt ZOAB vanaf 1988 op het hoofdwegennet toegepast. Momenteel heeft 65% van het hoofdwegennet ZOAB als deklaag. Om deze reden is het zinvol geacht om kennis en ervaring uit te wisselen. Op initiatief van de Japanese Highway Research Institute (JHRI), een onderdeel van Japanese Highway Public Corporation, heeft er in februari 2005 een kennisuitwisseling plaats gevonden op het gebied van ZOAB. Tijdens de kennisuitwisseling over ZOAB werden de volgende onderwerpen besproken: materiaalkeuze, mengselontwerp, testmethoden, research, praktijkgedrag en voor- en nadelen van ZOAB. Vooral aan het voor ZOAB speciaal ontwikkelde hoogviskeuze bitumen werd veel aandacht besteed. Daar Japan weinig publiceert over de ervaringen met ZOAB, was dit een unieke gelegenheid om meer over de Japanse ervaring te weten te komen. In deze paper wordt ingegaan op voor Nederland interessante zaken betreffende ZOAB en in het bijzonder over de bouwstofkeuze, mengselontwerp en het praktijkgedrag.

 

Annotatie

10 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2006

Naar boven