Onderwerp: Bezoek-historie

Duurzamere ZOAB (ZOAB+)
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.L.M. Voskuilen, M.S. Sule ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

 

In eerder onderzoek zijn ZOAB 0/16 proefvakken aangelegd met het doel om de technische levensduur te verlengen. Het gedrag van deze proefvakken is in 2002 geëvalueerd. Een van de conclusies was dat ZOAB mengsels met 5,5% bitumen 2 tot 3 jaar langer meegaan dan standaard ZOAB met 4,5% bitumen. De ZOAB 0/16+ mengsels met vezels presteerden iets beter dan ZOAB 0/16+ mengsels met PMB’s. Omdat op deze proefvakken toentertijd geen aanvangsstroefheid was gemeten, was de vraag of het hogere bitumengehalte invloed heeft op de aanvangsstroefheid. Om dit te onderzoeken zijn in de afgelopen 2 jaar nog een aantal proefvakken aangelegd. De resultaten van dit onderzoek worden hier gerapporteerd.

 

 

Annotatie

[10] p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2006

Naar boven