Onderwerp: Bezoek-historie

Dubbele aandacht voor verbetering aanvangsstroefheid tweelaags ZOAB
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, T. Bennis ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); H. van den Top ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Na aanleiding van uitgevoerde metingen op Tweelaags ZOAB proefvakken is bekend geworden dat de stroefheid en de remvertraging de eerste weken na openstelling een probleem kunnen zijn. Daar de veiligheid van de weggebruiker hoog in het vaandel staat, heeft RWS veelvuldig onderzoek uitgevoerd om deze eigenschappen te verbeteren. Een mengselwijziging in de korrelverdeling (toevoeging van fractie 2/6 aan fractie 4/8) op verkeersplein Velperbroek en de brug over de IJssel bij Zwolle gaf al een duidelijke verbetering te zien. Op de A30 nabij Ede en wat uitgebreider op de A12 nabij Arnhem zijn nabehandelingsmethoden met afstrooien onderzocht. In aanvang gaf dit een positief effect, maar al snel was er geen verschil meer tussen de afgestrooide en niet afgestrooide proefvakken qua stroefheid. Als laatste is onderzocht of de aanvangsstroefheid van de toplaag Tweelaags ZOAB mengsels te verbeteren is door de mengsels zelf te modificeren. Hier zaten enkele veelbelovende modificaties bij, waarmee zowel de aanvangsstroefheid als de remvertraging duidelijk zijn te verbeteren. In deze paper wordt verslag gedaan van al het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het verbeteren van de aanvangsstroefheid van Tweelaags ZOAB.

 

Annotatie

11 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2006

Naar boven