Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvangsstroefheid van ZOAB met 5,5% bitumen nader onderzocht
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Rond 1990 zijn door de CROW werkgroep WM11 en de DWW een 26-tal ZOAB proefvakken aangelegd om inzicht te krijgen in het rafelingsgedrag van gemodificeerd ZOAB met het doel om de levensduur te kunnen verlengen. Polymeergemodificeerde ZOAB mengsels worden met hogere bindmiddelpercentages dan de gebruikelijke 4,5% bitumen toegepast. Om het effect van de PMB’s op de levensduur van ZOAB te onderzoeken zijn alle gemodificeerde ZOAB mengsels met zowel 4,5 als met 5,5% bindmiddel onderzocht. Daar ZOAB mengsels met 5,5% bitumen 70/100 normaal afdruipen, zijn in deze mengsels afdruipremmers toegepast. Door de levensduren van deze proefvakmengsels te evalueren kon worden vastgesteld of de eventuele langere levensduur werd veroorzaakt door de PMB’s of door de dikkere bitumenfilm.
Uit het onderzoek bleek dat ZOAB met 5,5% bitumen een langere levensduur heeft dan ZOAB met 4,5% bitumen. Daar uit het onderzoek bleek dat ZOAB met 4,5% PMB geen direct levensduurverlengend effect heeft, is geadviseerd om te overwegen om in de toekomst ZOAB te gaan toepassen met 5,5% standaard bitumen met afdruipremmer. Hierbij rees de vraag wat voor effect het hogere bitumengehalte zou hebben op de aanvangsstroefheid van ZOAB, daar dit destijds niet was gemeten op de onderzochte ZOAB proefvakken. Om dit effect te onderzoeken en om tevens nieuwe afdruipremmers te testen is op de A2 tussen Echt en Roosteren een vijftal ZOAB proefvakken aangelegd om het effect van een dikkere bitumenfilm op de aanvangsstroefheid te onderzoeken. Hiertoe zijn remproeven en stroefheidsmetingen uitgevoerd. In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de aanleg van de ZOAB proefvakken op de A2 en het onderzoek naar de aanvangsstroefheid.

 

 

Annotatie

10 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2004

Naar boven