Onderwerp: Bezoek-historie

Ombouwen van vluchtstrook naar weefvak : een nieuwe toekomst voor vluchtstroken op de A1
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, A.E. van Dommelen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); A.L.D. Geerdink ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Oost-Nederland (RWS, ON); P.J. Galjaard ; KOAC.NPC

 

Samenvatting

Op verzoek van de Directie Oost Nederland van Rijkswaterstaat is onderzoek verricht naar de mogelijkheid om een gedeelte van de vluchtstroken van de A1 een andere verkeersbestemming te geven. Deze maatregelen komen voort uit het in het kader van de Spoedwet wegverbreding te realiseren project “Aanleg plusstroken A1 (gedeelte Beekbergen-Deventer Oost)”. Het betreft de wegvakken Beekbergen-Voorst (verschuiven weefvak naar de vluchtstrook) en Deventer-Deventer-Oost (verlengen invoegstroken en uitvoegstroken over bestaande vluchtstroken) in beide rijrichtingen. Op basis van aanleggegevens en metingen uit het verleden en aan de hand van onderzoek is op basis van de verkeersprognoses ingeschat of er risico’s zijn te verwachten voor spoorvorming, overmatige plastische vervorming of vermoeiing. Tevens is de aanwezigheid van teer onderzocht.Vanwege de vaak geringe laagdikte blijkt het onderzoek van de materialen te worden bemoeilijkt. Bovendien is het voorspellen van het praktijkgedrag in absolute zin een lastige zaak. Enerzijds is onvoldoende bekend hoe de sterk wisselende praktijkcondities naar een hanteerbare berekeningsinvoer kunnen worden vertaald. Verder lijkt ook de berekeningsmethode nog niet voldoende voorspellend vermogen te hebben. Het uiteindelijke advies is dan ook gegeven op basis van historische gegevens, ondersteund door het uitgevoerde onderzoek.

 

Annotatie

15 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2004

Naar boven