Onderwerp: Bezoek-historie

Functionele eisen in het contract - demovakken A5
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, J.M.M. Molenaar ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); R.W.M. Naus ; Dura Vermeer Infrastructuur; W.F. Stas ; VBW-Asfalt; M.J. van Domselaar ; BAM Wegenbouw

 

Samenvatting

 

De werkgroep Functionele Eisen in het Contract (FEC) van DWW en VBW-Asfalt verricht onderzoek naar een functionele karakterisering voor asfaltmengsels. De activiteiten zijn tijdens de Wegbouwkundige Werkdagen 2002 gepresenteerd, de werkgroep is daarna doorgegaan met het opstellen van een systematiek om het stellen van functionele eisen in het contract te implementeren. In deze systematiek wordt op basis van een aantal functionele proeven voor een asfaltmengsel een Producent Eigen Verklaring (PEV) opgesteld. Hierin verklaart de producent dat het mengsel met de betreffende samenstelling (inclusief opgegeven toleranties) de gedeclareerde functionele eigenschappen bezit. De werkgroep heeft vier demovakken op de A5 aangelegd waarin de opdrachtnemers om een PEV werd gevraagd. Naast de opgedane ervaring met functionele eisen in het contract (werken met het PEV) heeft dit geresulteerd in een vergelijking tussen de resultaten van de functionele proeven uitgevoerd tijdens het ‘PEV laboratoriumonderzoek’ en op proefstukken uit de weg. In deze bijdrage worden de achtergronden en de systematiek van de PEV beschreven, tevens worden de resultaten van de demovakken op de A5 gepresenteerd.

 

 

Annotatie

[10] p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2004

Naar boven