Onderwerp: Bezoek-historie

Vroegtijdige rafeling in ZOAB ontrafeld
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); P. Verhoef ; TU-Delft; H. van den Top ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

De levensduur van ZOAB bedraagt momenteel gemiddeld 11 jaar en wordt hoofdzakelijk bepaald door het tijdstip dat het ZOAB vervangen moet worden in verband met een te hoge mate van rafeling. Soms gaat ZOAB aanzienlijk korter mee. Onlangs heeft Rijkswaterstaat op twee wegvakken onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van vroegtijdige rafeling in ZOAB. Uit dit onderzoek blijkt dat de levensduur van ZOAB in hoge mate wordt bepaald door de kwaliteit van de bouwstoffen, met name die van het steenslag en het productie- en verwerkingsproces. Aan de hand van deze bevindingen wordt ingegaan op de kwaliteitscontrole, testmethoden en eisen voor steenslag en worden aanbevelingen gedaan om vroegtijdige rafeling in ZOAB te voorkomen.

 

Annotatie

[17] p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2002

Naar boven