Onderwerp: Bezoek-historie

Modificaties ZOAB ontmaskerd
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); E. Rutten, F. Tolman ; Netherlands Pavement Consultants

 

Samenvatting

 

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig zijn op RW 10 (ringweg Amsterdam Noord) en op RW 12 bij Zoetermeer en Nootdorp ZOAB-proefvakken aangelegd met het doel om inzicht te krijgen in het rafelingsgedrag van gemodificeerd ZOAB. Er is laboratoriumonderzoek uitgevoerd en de proefvakken zijn visueel geïnspecteerd. In deze bijdrage zijn de testmethoden en de visuele inspecties en de relatie ertussen geëvalueerd. Hieruit blijkt de toegepaste proeven niet geschikt zijn om een uitspraak te doen over het gedrag van ZOAB in de praktijk. Daarnaast blijkt dat modificeren van ZOAB met polymeren geen direct levensduurverlengend effect heeft. Wel is modificeren met polymeren enigszins zinvol met het doel om een hoger bindmiddelgehalte in het mengsel te krijgen. Meer bindmiddel leidt over het algemeen tot een beter praktijkgedrag.

 

 

Annotatie

[15] p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2002

Naar boven