Onderwerp: Bezoek-historie

Spoorvorming een probleem?
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Eikelboom, J. Voskuilen, ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); H. van den Top ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Om het spoorvormingsprobleem beter beheersbaar te maken en verrassingen zoals in de zomers van 1994 en 1995 te voorkomen. is een uitgebreid onderzoek naar de ernst en omvang van de spoorvorming in de directie Oost Nederland uitgevoerd. Tevens is een beperkt asfalttechnologisch onderzoek naar de oorzaak van de spoorvorming verricht. Gebleken is dat wegvakken met een ZOAB-deklaag en met een voldoend stabiele onderlaag qua spoorvorming goed bestand zijn tegen de huidige zware belasting. Door een gerichte aanpak van de locaties die spoorvormingsgevoelig zijn, kan het spoorvormingsprobleem goed beheerst worden. Aanbevolen wordt om de volumetrie van asfaltmengsels in het gehele proces van kwaliteitszorg mee te nemen. Tevens wordt aanbevolen voor de bepaling van de referentie dichtheid een betere verdichtingsmethode toe te passen.

 

Annotatie

10 p.
p. 259-268
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 1998

Naar boven