Onderwerp: Bezoek-historie

Vergelijking van de vermoeiingseigenschappen van steenslagasfaltbeton en grindasfaltbeton
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. van Gogh, A.E. van Dommelen, J.L.M. Voskuilen, R.L. Krans ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

In de DWW-Handleiding Wegenbouw-Ontwerp Verhardingen wordt voor de dimensionering van verhardingen, uitgegaan van de eigenschappen van grindasfaitbeton (GAB). In de praktijk wordt echter steeds vaker steenslagasfaitbeton (STAB) toegepast, waaraan tenminste dezelfde eigenschappen worden toegekend als aan GAB. Teneinde deze eigenschappen te toetsen is een onderzoek uitgevoerd naar de vermoeiingseigenschappen van STAB. Van zeven STAB-mengsels, zowel bereid met ‘verse” bouwstoffen als met diverse percentages regeneratie-asfalt zijn de F-curven bepaald. Uit het samenstellingsonderzoek is gebleken, dat in de praktijk veel afwijkingen in de samenstelling voorkomen ten opzichte van wat in het vooronderzoek is vastgesteld. Twee mengsels moesten op grond van hun samenstelling worden afgekeurd. Deze mengsels zijn wel in het onderzoek meegenomen. Uit het onderzoek is gebleken, dat de vermoeiingseigenschappen van STAB niet zodanig van die van GAB verschillen, dat ten behoeve van het ontwerpen van verhardingen een onderscheid voor vermoeiingseigenschappen van deze mengseltypen noodzakelijk is

 

Annotatie

10 p.
p. 927-936
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 1996

Naar boven