Onderwerp: Bezoek-historie

Nucleair dichtheidsonderzoek aan asfaltproefstukken
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); M.H.M. Coppens ; Netherlands Pavement Consultants

 

Samenvatting

De invloed van de verdichtingsmethode op de verdeling van de dichtheid in de hoogte in asfalt proefstukken is onderzocht. Hiertoe zijn vier laboratorium verdichtingsmethoden vergeleken met praktijkverdichting. De dichtheden bepaald met de klassieke methode zijn vergeleken met dichtheden die met de zogenaamde ‘gammabanc’ zijn bepaald. Met deze laatste methode kan de dichtheidsverdeling in de hoogte van het proefstuk worden onderzocht. In deze bijdrage zal worden ingegaan op het meerprincipe van de ‘gammabanc’ en de behaalde resultaten.

 

Annotatie

10 p.
p. 981-990
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 1996

Naar boven