Onderwerp: Bezoek-historie

Knelpunten bij de bepaling van het mechanisch spectrum met behulp van de cyclische kruipopstelling
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); H.P.M. Thewessen ; Witteveen en Bos; A. Versluis ; Netherlands Pavement Consultants

 

Samenvatting

In het kader van het onderzoek naar de relatie tussen de verdichtingstechniek en de mechanische eigenschappen van asfaitmengsels is getracht om met behulp van de cyclische kruipopstelling het mechanisch spectrum te bepalen. Onder mechanisch spectrum wordt verstaan de stijfheid en het faseverschil tussen kracht en vervorming als functie van de frequentie. Uitgangspunten van het onderzoek zijn dat de proef niet-destructief moet zijn en dat tevens praktijkproefstukken kunnen worden onderzocht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit met de huidige middelen niet is te verwezenlijken. Het artikel beschrijft de praktische uitvoering, de gekozen oplossingen voor de geconstateerde knelpunten, de conclusies en de aanbevelingen.

 

Annotatie

10 p.
p. 1223-1232
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 1996

Naar boven