Onderwerp: Bezoek-historie

Ideeën voor een volumetrische mengselontwerpmethode voor steenmastiekasfalt
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

De voordelen van steenmastiekasfalt (SMA) zijn algemeen bekend. Het steenskelet garandeert een zeer goede weerstand tegen permanente vervorming en de bitumenrijke mastiek zorgt voor een lange levensduur. SMA heeft als bijkomende voordelen dat het economisch aantrekkelijk is en dat het ten opzichte van dicht asfaltbeton een beter geluidsreducerend en waterafvoerend vermogen heeft. Al deze voordelen worden alleen behaald als de juiste bouwstoffen worden gekozen, als het mengselontwerp, de productie en de verwerking goed worden uitgevoerd en als de bouwstoffen gedurende het werk constant van goede kwaliteit zijn. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is het mengselontwerp, het onderwerp van deze bijdrage. Gebleken is dat SMA mengsels die met het huidige Marshall vooronderzoek zijn ontworpen, in de praktijk soms spoorvormingsgevoelig kunnen zijn. In deze bijdrage worden de relevante ontwerp-aspecten voor SMA behandeld en worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode voor SMA. Het accent ligt hierbij op het ondervuld blijven van SMA van mengselontwerp tot einde levensduur.

 

Annotatie

13 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de Wegbouwkundige Werkdagen 2000

Naar boven