Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte voor de Rivier : 11e Voortgangsrapportage : 1 juli 2007 - 31 december 2007
Publicatiedatum:18-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

 

Annotatie

36 p.
Het project Ruimte voor de Rivier is een initiatief van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij(LNV)

Naar boven