Onderwerp: Bezoek-historie

Toelating van VGS door nieuwe wegtunnels [Beslisschema voor de bepaling van de tunnelcategorie]
Publicatiedatum:15-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat (RWS), Steunpunt Tunnelveiligheid

 

Samenvatting

Het beleid voor het bepalen van de juiste categorie voor een (nieuwe) tunnel is vastgelegd in de Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels. In bijgevoegd schema zijn de regels in de circulaire samengevat.

 

Annotatie

1 p.
graf.

Naar boven