Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerptracébesluit/milieueffectrapport N35 Nijverdal – Wierden : wat staat er in en hoe kunt u reageren? : samenvatting
Publicatiedatum:01-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[M. Strootman] ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

publieksvriendelijke samenvatting van het OTB-MER van de N35 Nijverdal-Wierden

 

Annotatie

11 p.

Naar boven