Onderwerp: Bezoek-historie

Circulair sturen op hoogwaardig hergebruik van toegepaste en toe te passen materialen : circulair sturen op hoogwaardig hergebruik
Publicatiedatum:13-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. van Dijk ; Royal HaskoningDHV

 

Samenvatting

In dit onderzoek zijn de belangrijkste bouwgrondstoffen die door RWS zijn of worden toegepast in beeld gebracht en is onderzocht in hoeverre het gebruik van deze bouwgrondstoffen in de toekomst circulair zal zijn. In totaal zijn 34 bouwgrondstoffen onderzocht, waarvan er in de huidige situatie 11 als kritisch t.a.v. circulair hergebruik zijn geïdentificeerd omdat ze in de toekomst niet gerecycled kunnen worden, de specifieke eigenschappen bij recycling verloren gaan of ze de recyclingmogelijkheden van andere materialen onder druk zetten. Het betreft de volgende bouwgrondstoffen: koperslakken, loodslakken, zinkassen, fosforslakken, oude mijnsteen, oude AVI-bodemas, AVI-vliegas, nieuwe AVI-bodemas, geotextiel, bitumen en cement. Dit onderzoek geeft generieke aanbevelingen en specifieke adviezen voor elk van deze bouwgrondstoffen.

 

Annotatie

74 p.
ill., bijl.
Klant:
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Referentie: I&BBF7162R001F1.0
Versie: 1.0/Finale versie
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven