Onderwerp: Bezoek-historie

Infovragen materialenpaspoort: casus Prinses Beatrixsluis : adviesrapport
Publicatiedatum:10-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Hendrickx, R. Dijcker ; Witteveen+Bos

 

Samenvatting

Een belangrijke principe van circulaire economie is waardebehoud. Dit betekent dat materialen aan einde van de levensduur (zo veel als mogelijk) weer worden hergebruikt zonder waardeverlies. Een belangrijke voorwaarde voor waardebehoud is dat van de toegepaste materialen de juiste informatie wordt vastgelegd. Op dit moment is binnen asset management beperkt aandacht voor de eindlevensduurfase, en wordt er niet doelbewust informatie vastgelegd gericht op hoogwaardig hergebruik van de toegepaste materialen. Door de juiste informatie over objecten vast te leggen in een zogenaamd materialenpaspoort, blijft deze informatie wel behouden en worden kansen voor hergebruik vergroot. RWS wil de mogelijkheden en het toepassen van materialenpaspoort in de GWW onderzoeken. Hiertoe wil RWS inzicht in welke informatievragen te minste opgenomen dienen te worden in een materialenpaspoort. Doel van dit onderzoek is het komen tot een advies en plan van eisen voor toekomstige aanbestedingen. Het uiteindelijke doel is kennisontwikkeling en het creëren van concrete leerervaringen. Hierom is gekozen om het onderzoek uit te voeren aan de hand van een concrete casus: uitbreiding en renovatie van Prinses Beatrixsluis.

 

Annotatie

[97] p.
Definitief
Referentie 103739/18-000.329
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven