Onderwerp: Bezoek-historie

Vergelijking der kosten van verkaveling bij polders van ongelijke grootte
Publicatiedatum:02-05-1924

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Annotatie

5 p.
tab.

Naar boven