Onderwerp: Bezoek-historie

Nota : belastingklassen en dwarsafmetingen der bruggen
Publicatiedatum:16-08-1937

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.G. Schilthuis ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Noordoostelijken Polder

 

Annotatie

12 p.
(Nota / ZZW ; 121)

Naar boven