Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring nautische veiligheid : Noordzee
Publicatiedatum:11-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.W. Vreugedenhil : Movares Projectteam MNV'13

 

Samenvatting

Het voorliggende rapport is de editie 2013 van de Monitor Nautische Veiligheid voor het Nederlandse deel van de Noordzee, waarin de gegevens voor de jaren 2004 tot en met 2012 zijn verwerkt.

 

Annotatie

2 dln.
deel 1: beleidsrelevante rapportage
Deel 2: ondersteunend cijfermateriaal
Definitief
Versie 1.0

Naar boven