Onderwerp: Bezoek-historie

Leven van de wind : golven meten op de Pettemer zeewering
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Marc Tinnemans

 

Samenvatting

Een gesprek met Joska Andorka, senior project leider golven bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ). Hij vertelt over de meetcampagne die is gestart bij de Pettemer Zeewering om waterstanden, wind, golven en golfoploop te meten. De metingen gingen van start in het stormseizoen 1994/1995 in een gezamelijk project van het RIKZ, de Informatiedienst Water van de Directie Noord-Holland (RWS, NH) en de Dienst Weg- en Waterbouw (RWS, DWW).

 

Annotatie

ill.

Naar boven