Onderwerp: Bezoek-historie

De schatkamer van Rijkswateren
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Mariëlle van de Ven

 

Samenvatting

Een gesprek met Henk Oosterwijk, senior projectleider informatieproducten en diensten van de afdeling Basisinformatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ). Samen met zijn collega René Breukel, senior projectleider en clusterleider monitoringrapportages bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA) geeft hij een overzicht van de producten die de twee specialiste diensten nu en in de toekomst aan hun klanten zullen aanbieden in het kader van waterbeheer.

 

Annotatie

ill.

Naar boven