Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Rottum 2016 op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000
Publicatiedatum:16-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.E. Tolman, D.P. Pranger ; EGG consult, P&T

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust en riviergebieden). Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. De vegetatiekarteringen geven vlakdekkende informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie. Deze Toelichting beschrijft de gevolgde karteermethode en de gevonden vegetatietypen en presenteert de resultaten op deelgebied niveau

 

Annotatie

145 p.
Versie 1
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven