Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag betreffende de in 1930-1932 verrichte afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen omvattende de rivieren Boven-, Beneden-, en Nieuwe Merwede, Noord, Oude Maas, Spui, Amer, Hollandsch Diep, Hellegat, Volkerak, Vuile Gat, Haringvliet en daarbij aansluitende rivieren en Geulen
Publicatiedatum:19-02-1934

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C. Wolterbeek, J. van Veen ; Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Arrondissement Dordrecht

 

Annotatie

26 p.
Losse kaarten, tabellen, grafieken
Omslagtitel:
Afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen 1930-1932
ingezonden bij brief van 19 februar 1934, no 219 ...

Naar boven