Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring om te leren van maatregelen : natuurvriendelijke oevers en vispassage Kleine Sluis IJmuiden [KRW-Jaarrapportage 2017]
Publicatiedatum:28-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Landelijk Team Kaderrichtlijn Water (KRW) ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (MinIenW, RWS)

 

Annotatie

4 p. [p30-p33]

Naar boven